ప్రధాన మెనూను తెరువు

వికీసోర్స్ β

వికీసోర్స్:విశేష గ్రంథాలు

మొదటి పేజీలో ప్రదర్శితమైన లేక ప్రదర్శనకుతయారవుతున్న గ్రంథాల జాబితా మరియు నిర్వహణ సూచనలు. ఈ నియమాలు మార్చి 2014లో తొలిసారిగా రూపొందించబడినవి.

జాబితా మరియు ప్రదర్శన ప్రారంభ లేక ప్రతిపాదిత తేదిసవరించు

ప్రదర్శితమైనవిసవరించు

ప్రస్తుతం ప్రదర్శించబడుచున్నవిసవరించు

ప్రదర్శించడానికి ప్రతిపాదించబడినవిసవరించు

<వరుససంఖ్య తో పరిచయ పేజీ తయారు చేసి లింకు చేర్చండి.

విశేష గ్రంథానికి కావలసిన అర్హతలుసవరించు

  • స్కాన్ బొమ్మల ఆధారంగా సరిచూడబడిన పుస్తకాలు, లేక ఇద్దరు సభ్యులచే అచ్చుదిద్దబడిన పుస్తకాలు
  • పాఠ్యం మరియు పుస్తకంలోని బొమ్మలు ఒక్కసారి అయినా సరిచూడబడినవి. పేజీలు పసుపుపచ్చ లేక ఆకపచ్చ నేపథ్యానికి మారి వుండాలి. ఎరుపు రంగుతో (ఏవైనా అచ్చు దిద్దుటకు సమస్య గలపేజీలు తప్పించి) పేజీలు సాధ్యమైనంత తక్కువ వుండాలి.

ప్రదర్శన పరిచయ పేజీ తయారీకు సూచనలుసవరించు

  • [[వికీసోర్స్:ప్రదర్శన గ్రంథాలు/<పుస్తకము శీర్షిక>]] పేజీలో ఆసక్తి కరమైన పరిచయం రాయండి. దీనికి అవసరమైన వ్యాఖ్యలు పుస్తకం ముందుమాట లేక పుస్తకంలోని కొన్ని ఆసక్తి కరమైన భాగాలనుండి ఎంపికచేయండి. ఉదాహరణకు పాత పరిచయాలు చూడండి.తగిన బొమ్మ కూడా చేర్చండి.

మొదటి పేజీలో ప్రదర్శితమవటానికి సూచనలుసవరించు

  • మూస:విశేష గ్రంథము లో [[వికీసోర్స్:ప్రదర్శన గ్రంథాలు/<పుస్తకము శీర్షిక>]] పదబంధాన్ని కొత్త పుస్తకంతో మార్చండి. మరియు ఈ పేజీలో జాబితాలో తగు మార్పులు చేయండి.