రచయిత:వేటూరి ప్రభాకరశాస్త్రి

వేటూరి ప్రభాకరశాస్త్రి
(1888–1950)
చూడండి: వికీపీడియా వ్యాసం.

రచనలుసవరించు

వేటూరివారి పీఠికలుసవరించు

రచయిత గురించిన రచనలుసవరించు