1. శ్రీ (అలమేలుమంగా) వేంకటేశ్వర శతకము
 2. ఆంధ్ర నాయక శతకము
 3. శ్రీ కాళహస్తీశ్వర శతకము
 4. కవి చౌడప్ప శతకము
 5. కుప్పుసామి శతకము
 6. కుమార శతకము
 7. కుమారీ శతకము
 8. కృష్ణ శతకము
 9. గువ్వలచెన్న శతకము
 10. దాశరథీ శతకము
 11. దేవకీనందన శతకము
 12. ధూర్తమానవా శతకము
 13. నరసింహ శతకము
 14. నారాయణ శతకము
 15. భర్తృహరి శతకములు
 16. భాస్కర శతకము
 17. మారుతి శతకము
 18. రామలింగేశ శతకము
 19. వృషాధిప శతకము
 20. వేమన శతకము
 21. వేంకటేశ శతకము
 22. సర్వేశ్వర శతకము
 23. సుమతీ శతకము
 24. సూర్య శతకము
 25. ఆంధ్రనాయక శతకము


శతకములు
శ్రీ కాళహస్తీశ్వర శతకము | వేమన శతకము | సుమతీ శతకము | దాశరథీ శతకము | భాస్కర శతకము | భర్తృహరి శతకములు | నారాయణ శతకము | కృష్ణ శతకము | ఆంధ్ర నాయక శతకము | నరసింహ శతకము | రామలింగేశ శతకము | వృషాధిప శతకము | మారుతి శతకము | దేవకీనందన శతకము | గువ్వలచెన్న శతకము | కుమార శతకము | కుమారీ శతకము | వేంకటేశ శతకము | సూర్య శతకము | సర్వేశ్వర శతకము | శ్రీ (అలమేలుమంగా) వేంకటేశ్వర శతకము | ధూర్తమానవా శతకము | కుప్పుసామి శతకము | కామేశ్వరీ శతకము
"https://te.wikisource.org/w/index.php?title=శతకములు&oldid=48739" నుండి వెలికితీశారు