వికీసోర్స్:నిర్వాహకులు

తెలుగు వికీమూలాల ప్రస్తుత నిర్వాహకుల జాబితా ఇది. నిర్వాహకులకు సగటు వాడకరులకంటెఁ హక్కులు ఎక్కవగా వుండును.

ప్రస్తుత నిర్వాహకులు, నిర్వాహకత్వ తేదీలుసవరించు

  1. రాజశేఖర్, ప్రారంభం:13 మే 2013
  2. సుజాత, ప్రారంభం:13 మే 2013
  3. రహ్మానుద్దీన్ , ప్రారంభం:25 జూన్, 2013
  4. అర్జున, ప్రారంభం: 7 ఏప్రిల్ 2016

గతంలో నిర్వాహకులు, నిర్వాహకత్వ తేదీలుసవరించు

  1. రాకేశ్వర, ప్రారంభం: 17 అక్టోబర్ 2010, ముగింపు:2019-06-23 15:31
  2. అర్జున, ప్రారంభం: 5 ఫిబ్రవరి 2013,ముగింపు:5మే 2013
  3. అర్జున, ప్రారంభం: 20 మార్చి 2015,ముగింపు:20 సెప్టెంబర్ 2015
  4. Anveshi,ప్రారంభం:2007-07-21 20:53 ముగింపు:2014-08-25 06:28
  5. వైఙాసత్య,ప్రారంభం:2006-09-10 11:48 ముగింపు:2014-08-25 06:29

ముగిసిన నిర్వాహకప్రతిపాదనా చర్చలుసవరించు

రాకేశ్వరసవరించు

రాకేశ్వర (చర్చcontribs) • SULYAECteWS activity

మూఁడేండ్లకు పైగా వికీమూలాలలో సభ్యత్వం. అనేకానేక మూసల అనువాదం. ఇక అనేక నిర్వాహణా మూసలల అనువాదం. వికీమూలాల మూలస్థంబాలపై మంచి అవగాహన. ఇతర వికీపీడియనులకు సహాయం. గీతామృత తరంగం వంటి ప్రాజెక్టులు. వికీమూలాలు విస్త్రుతంగా పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో సరిపడా నిర్వాహకులు లేరనిపించి ప్రతిపాదించుకుంటున్నాను. ఆమోదం తెలుపగలరు. - రాకేశ్వర

I support giving sysop rights to Rakesvara. Current administrators of the group are not active (which includes me too) and Rakesvara well aware of the wikisource working. Hence, I strongly support his candidature -వైఙాసత్య 20:13, 4 ఫిబ్రవరి 2010 (UTC)
I support. —వీవెన్ 06:31, 6 ఫిబ్రవరి 2010 (UTC)
I too support - Srinivasa 10:17, 6 ఫిబ్రవరి 2010 (UTC)
I support - - Suneel VLN 19:45, 6 ఫిబ్రవరి 2010 (IST)
నా అంగీకారం కూడా. __Mpradeep 16:30, 6 ఫిబ్రవరి 2010 (UTC)
నేను కూడా. వాడుకరి:Nani1only
support. John Vandenberg 21:27, 17 అక్టోబరు 2010 (UTC)
meta:Steward_requests/Permissions#Administrator_access request made. John Vandenberg 21:34, 17 అక్టోబరు 2010 (UTC)
done. --John Vandenberg 22:03, 17 అక్టోబరు 2010 (UTC)

రాజశేఖర్సవరించు

సుజాతసవరించు

రహ్మనుద్దీన్సవరించు

అర్జునసవరించు

కొత్త నిర్వాహక ప్రతిపాదనలుసవరించు

వనరులుసవరించు