రచయిత:రాయప్రోలు సుబ్బారావు

రాయప్రోలు సుబ్బారావు
(1892–1984)
చూడండి: వికీపీడియా వ్యాసం. నవ్య కవితా పితామహునిగా పేరుపొందిన రాయప్రోలు సుబ్బారావు తెలుగులోభావ కవిత్వానికి ఆద్యుడు.

రచనలుసవరించు