రచయిత:మంత్రిప్రెగడ సూర్యప్రకాశకవి

మంత్రిప్రెగడ సూర్యప్రకాశకవి
(1808–1873)
చూడండి: వికీపీడియా వ్యాసం.

రచనలుసవరించు

  • సీతారామ చరిత్రము (ఆరాశ్వాసముల కావ్యము- 1851-52)
  • కృష్ణార్జున చరిత్రము (ద్వ్యర్థి కావ్యము - 1863)
  • భీమలింగ శతకము (1869.)

రచయిత జీవిత విశేషాలుసవరించు