ప్రధాన మెనూను తెరువు
వేమూరి వేంకటేశ్వరరావు
(1937—)
చూడండి: జీవితచరిత్ర.

రచనలుసవరించు