రచయిత:మైలవరపు గోపి

మైలవరపు గోపి
(1949–1996)
చూడండి: వికీపీడియా వ్యాసం.


మైలవరపు గోపి (1949 - 1996) రచించిన సినిమా పాటలు.