రచయిత:బెల్లంకొండ రామరాయ కవీంద్రుడు

బెల్లంకొండ రామరాయ కవీంద్రుడు
(1875–1914)
చూడండి: వికీపీడియా వ్యాసం.

రచనలుసవరించు

 • చంపూ భాగవతం
 • శ్రీ హయగ్రీవ నవరత్న స్తుతి
 • వివర్ణాది విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రము
 • సిద్ధాంత సింధువు
 • భాష్యార్క ప్రకాశిక
 • శరీరక చతుస్సూత్రీ విచారము
 • వేదాంత ముక్తావళి
 • శంకరాశంకర భాష్య విమర్శనము
 • శరద్రాత్రి
 • శ్రీ రమావల్లభరాయ శతకము
 • వేదాంత కౌస్తుభం (1918)
 • రుక్మిణీ పరిణయము
 • గరుడ సందేశము
 • హయగ్రీవ శతకము
 • కందర్ప విలాసము
 • కృష్ణలీలా తరంగిణి