రచయిత:బంకించంద్ర ఛటర్జీ

బంకించంద్ర ఛటర్జీ
(1838–1894)
చూడండి: వికీపీడియా వ్యాసం. బెంగాలీ కవి, వ్యాసరచయిత, సంపాదకుడు.
బంకించంద్ర ఛటర్జీ

రచనలుసవరించు

  1. కపాలకుండల (1866)
  2. వందేమాతరం (1882)

బంకిం చంద్ర చటర్జీ జీవిత విశేషాలుసవరించు