రచయిత:దివాకర్ల తిరుపతి శాస్త్రి

దివాకర్ల తిరుపతి శాస్త్రి
(1872–1919)
చూడండి: వికీపీడియా వ్యాసం. తిరుపతి వేంకట కవులు గా ప్రసిద్ధిచెందిన జంటకవులలో ఒకరు.

రచనలుసవరించు