రచయిత:తాపీ ధర్మారావు నాయుడు

తాపీ ధర్మారావు నాయుడు
(1887–1973)
చూడండి: వికీపీడియా వ్యాసం.


తాపీ ధర్మారావు (1887 - 1973) రచించిన సినిమా పాటలు.

ఇతర రచనలుసవరించు

 1. ఆంధ్రులకొక మనవి
 2. దేవాలయాల మీద బూతు బొమ్మలెందుకు? 1936
 3. పెళ్ళి దాని పుట్టు పూర్వోత్తరాలు 1960
 4. ఇనుపకచ్చడాలు
 5. సాహిత్య మొర్మొరాలు
 6. రాలూ రప్పలూ
 7. మబ్బు తెరలు
 8. పాతపాళీ
 9. కొత్తపాళీ
 10. ఆలిండియా అడుక్కుతినేవాళ్ళ మహాసభ
 11. విజయవిలాసం వ్యాఖ్య
 12. అక్షరశారద ప్రశంస
 13. హృదయోల్లాసము
 14. భావప్రకాశిక
 15. నల్లిపై కారుణ్యము
 16. విలాసార్జునీయము
 17. ఘంటాన్యాయము
 18. అనా కెరినీనా
 19. ద్యోయానము
 20. భిక్షాపాత్రము
 21. ఆంధ్ర తేజము
 22. తప్తాశ్రుకణము