రచయిత:చందాల కేశవదాసు

చందాల కేశవదాసు
(1876–1956)
చూడండి: వికీపీడియా వ్యాసం. తొలి తెలుగు నాటక కర్త, తొలి సినీ గీత రచయిత, కవి, నటుడు, గాయకుడు, హరికథా కళాకారుడు, అష్టావధాని, శతావధాని.
చందాల కేశవదాసు


రచనలుసవరించు