పుట:Andhrapatrika samvatsaradi sanchika 1911.pdf/53

ఈ పుటను అచ్చుదిద్దుతున్నప్పుడు సమస్య ఎదురైంది
మైసూరు యువరాజుగారు.
శ్రీ హైదరాబాదు యువరాజుగారు.