పుట:Andhrapatrika samvatsaradi sanchika 1911.pdf/217

ఈ పుటను అచ్చుదిద్దుతున్నప్పుడు సమస్య ఎదురైంది
అకల్ కోట స్వాములవారు.