వర్గం:స్తోత్రములు

అయ్యప్ప మాల విశిశ్టత మరియు నియమములు

అయ్యప్ప మాల చాలా విశిశ్టమయినది.

[స్తోత్రరత్నాకరమ్ http://sthotra.blogspot.com/] ను కూడా చూడండి

హెచ్చరిక :- పదములను విరచకుండ అర్ధవంతంగా చదవాలి. కవచములు మొదలగునవి గురూపదేశము లేకుండ చదవరాదని పెద్దల మాట. ఉచ్చారణ దోషం వల్ల విపరీత అర్ధములు వస్తాయి. గమనించ గలరు. ఒకసారి పెద్దల దగ్గర (అర్ధవంతంగ చదవించ గలవారి దగ్గర) విని అభ్యాసించి చదుకోవటం మంచిది.

సూచిక :

ఉపవర్గాలు

ఈ వర్గం లోని మొత్తం 6 ఉపవర్గాల్లో కింది 6 ఉపవర్గాలు ఉన్నాయి.

"స్తోత్రములు" వర్గంలోని పేజీలు

ఈ వర్గం లోని మొత్తం 143 పేజీలలో కింది 143 పేజీలున్నాయి.