రచయిత:మంత్రిప్రెగడ భుజంగరావు

మంత్రిప్రెగడ భుజంగరావు
(1876–1940)
చూడండి: వికీపీడియా వ్యాసం. సాహిత్యపోషకుడు, శతాధికగ్రంథ రచయిత, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా లక్కవరము జమీందారు.
మంత్రిప్రెగడ భుజంగరావు

రచనలుసవరించు

ప్రచురణలుసవరించు

రచయిత గురించిన రచనలుసవరించు