పుట:Kavijeevithamulu.pdf/688

ఈ పుటను అచ్చుదిద్దుతున్నప్పుడు సమస్య ఎదురైంది

682

కవి జీవితములు.

కవివంశావళి.