పుట:Andhrapatrika samvatsaradi sanchika 1911.pdf/54

ఈ పుటను అచ్చుదిద్దుతున్నప్పుడు సమస్య ఎదురైంది
శ్రీ రాజా ఆనందగజపతి మహారాజుగారు.
శ్రీ విజయరామ గజపతి మహారాజుగారు.