పుట:Andhrapatrika samvatsaradi sanchika 1911.pdf/259

ఈ పుటను అచ్చుదిద్దుతున్నప్పుడు సమస్య ఎదురైంది
కొప్పరపు వెంకట సుబ్బరావుకవిగారు. కొ. వెంకట రమణకవిగారు.