పుట:Andhrapatrika samvatsaradi sanchika 1911.pdf/239

ఈ పుటను అచ్చుదిద్దుతున్నప్పుడు సమస్య ఎదురైంది
పేర్ల రామమూర్తిగారు, విజయనగరం.