పుట:Amerikaa-Sanyukta-Rashtramulu.pdf/333

ఈ పుటను అచ్చుదిద్దుతున్నప్పుడు సమస్య ఎదురైంది

14సాటి లేనటువంటి, పూర్వపు శాస్త్రయుక్తమగు 5000 ఔషధుల ఔషధ లయందు స్వచ్చముగా నమోనాలు తయారుచేయుడును, మేము తయారు చేసి పది మిక్కిలి ఉచితముగా చురుకుగ అదని, స్వచ్చమై దని సమ్మించుటక, ఉచిత పంచిపెట్టబడును. సుగా : మోనాలు పంపుటక స్థిర పఱచుకొంటిమి


అతి శ్రేష్టతరమైన చ్యవనప్రాస


శుభతకును,దోప రాహిత్య నరు సాటి లేనిది. ప్రతి వారికి మంచి బలవర్ధకౌషధము, పుష్టికరమైనది. శరీర, ప్రకృతిని బలపఱచును, ఆకలిని వృద్ధి చేసి దేహమును పెంచును, దుర్భల ముగణ పతినర ముసు, దగ్గు, చలి. ఉబ్బసపు దగ్గు, క్షయ, సపుంసకత్వము, మూలశంక , వృద్ధాప్యము మొద లగు రోగములతు అమోఘమైన గుణము నిచ్చును. నీరసము, ఋతువు లేని స్త్రీలకు గొడ్డు 1నము తొలగించును. గౌడ్ లివర్ ఆయిల్ కన్న శ్రేష్టమైనది. ధర.. 13 తులాలు 20 లకు సరిపోయినది) ఈ 1/- 1) తులాలు ఈ 3/

ఆంధ్ర ఆయుర్వేద ఫార్మసి ( లిమిటెడ్)


- 187, మౌంటు రోడ్డు, మదరాసు, { డాక్టరు ఆచుట లక్ష్మీపతి, బి ఏ , ఎమ్. బి. సి. ఎమ్. గారిచే పబడినది.) అనుమతి చెందిన మూలధనము రూ 8,000,00 వసూలైన మూలధనము రూ. 1,80,054 క్యాటకులు కావలసిన వారు వ్రాసిన ఉచిత గా పంపబడును